четверг, 7 июня 2012 г.

"Синьоводська битва 1362 року в контексті середньовічної історії Східної Європи"


6–7 червня 2012 року на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відбулася Міжнародна наукова конференція «Синьоводська битва 1362 року в контексті середньовічної історії Східної Європи».
Археологічні розкопки 16 сезонів с. Торговиці Новоархангельського району Кіровоградської області дають підстави вченим стверджувати, що битва на Синіх Водах 1362 р. відбулася на території указаного населеного пункту, який у XIV ст. був золотоординським містом.
Теми доповідей, які були виголошені під час роботи конференції:
Моця О.П., Рафальський О.О. «Битва на Синіх Водах і її місце в середньовічній історії Європи»
Козир І.А. «Торговицький археологічний комплекс та проблема локалізації Синьоводської битви»
Біляєва С.О. «Деякі дискусійні питання розвитку південноруських земель XIIXIV ст. (у контексті наслідків Синьоводської битви 1362 р.)»
Крамаровский М.Г. «Оборонительный комплекс Солхата 1375–1380 гг. Опыт интерпретации»
Нарожный Е.И. «О «Петровском кладе» на Кубани»
Терський С.В. «Матеріальна культура волинських міст у XIVXV ст.:   археологічний аспект»
Кіян О.І. «Концепт Синьоводської битви в історіографії київської школи В.Б. Антоновича»
Возний І.П. «Взяття Чорнівського городища монголо-татарами 1241 року»
Чорний О.В. «Історична географія Правобережної України середини XIV століття в контексті битви на Синіх Водах»
Єльников М.В. «Золотоординські міста нижнього Подніпров’я і північно-західного Приазов’я: ступін та перспективи дослідження»
Івангородський К.В. «Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIIIXV ст.)»
Брайченко О.Д. «Сині Води в усній народній та художній творчості»
Печенюк І.С., Соколюк С.М. «Синьоводська битва та її місце у воєнній історії України»
Нечаїв С.В. «Битва на Синій Воді 1362 року в історичній долі України-Руси»
Литвин С.Х. «Історичні джерела – ключ до локалізації місця Синьоводської битви 1362 року»
Бережинский В.Г. «К вопросу о методике экспериментальной реконструкции завязки, ведения и исхода Синеводской битвы»
Готун І.А., Гунь М.О., Сухонос А.М. «Південні київські передмістя в епоху Синьоводської битви (на прикладі селища Ходосівка-Рославське)»
Дорош М.Н. Особливості та маршрут походу військ князя Ольгерда в контексті Синьоводської битви 1362 року»
Івакін В.Г. «Могильники Києво-Подолу XIIIXVI ст. за даними археологічних досліджень»
Проскурова С.В. «Українознавчий аспект соціокультурного освоєння українцями «Дикого поля» в XIVXVI століттях»
Непомящих В.Ю. «Дослідження оборонних украплень городища в урочищі Бабина Гора (за результатами археологічних розкопок 2011 року в м. Олевськ Житомирської області)»
Федорук А.В. «Роль князів з династії Гедиміновичів у появі та використанні вогнепальної зброї в руських землях наприкінці XIV – першої половини XV ст.»
Блануца А.В. «Старости/намісники в «окраїнних» прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст.»
Капустін К.М. «Київська земля в середині XIIIXV ст.»
Кедун І.С. «Післямонгольський Новгород-Сіверський за матеріалами археологічних досліджень»
Михайлюк Ю.М. «Українське міщанство литовської доби у візії М. Довнар-Запольського»
Моця Б.О. Охорона кордонів на Україні в другій половині XIIIXVІ ст.»
Панишко С.Д. «Найдавніші лицарські двори Волині»
Петраускас А.В. «До питання експериментального відтворення сиродутного способу отримання заліза»
Ясновська Л.В. «Давньоруське керамічне виробництво Чернігівщини»
Карашевич І. В. «Застосування гіс-технологій для вивчення ансамбл Аккерманської фортеці»
Сичов М.В. «До питання про біоархеологічну реконструкцію Торговицького золотоординського комплексу»

Комментариев нет:

Отправить комментарий