понедельник, 11 июня 2012 г.

Біографія: Блануца Андрій


Блануца Андрій Васильович

Народився 1 квітня 1979 р. у смт. Костянтинівна Арбузинського р-ну Миколаївської обл.
У 1996–2001 рр. навчався на історико-правознавчому факультеті Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (з 2003 р. – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Стипендіат «Гоголівської стипендії» у 2000/2001 навч. році. У 2001 р. працював на посаді асистента у Ніжинському державному педагогічному університеті імені Миколи Гоголя.
Протягом 2001–2004 р. – аспірант Інституту історії України НАН України. Після успішного завершення навчання в аспірантурі з 1.11.2004 р. зарахований на посаду молодшого наукового співробітника відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАН України. 25.02.2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566–1599 рр.)», переведений на посаду наукового співробітника. У 2007 р. видав монографію «Земельні володіння волинської шляхти в другій половині XVI ст.». Протягом 2003–2012 рр. вийшло друком близько 100 наукових праць у вітчизняних та закордонних виданнях, у тому числі в «Енциклопедії історії України», «Енциклопедії Великого князівства Литовського», «Політичної енциклопедії України». Стажувався в університетах Росії, Литви, Польщі, Франції. За наукові здобутки нагороджений медаллю Президії НАН України «Талант, натхнення, праця» (2006 р.), стипендіат «Київського міського голови»(2011 р.)
Протягом 2003 р. проходив стажування у Верховній Раді України за програмою „Молодіжна альтернатива”. З 2004 р. редагую науковий часопис „Український історичний збірник”, 2009 р. – “Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського”. Автор 2 індивідуальних та 5 колективних монографій, понад 100 наукових статей. Член «Національної спілки краєзнавців України» та наукової комісії «Polonia Rusicca» (Варшавський університет).
У 2011–2012 рр. – керівник грантового проекту науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України «Акти Волинського воєводства» як джерело до історії української еліти Великого князівства Литовського».
Одружений, виховую сина й доньку. Проживаю за адресою: Київ, вул. Доброхотова, 24/95. тел. 067 80 33 556
Участь у наукових школах:
1)        Міжнародна наукова школа “Освіта та виховання в давній Речі Посполитій” (м. Варшава, лютий–березень 2003 р.).
2)        I українсько-російська літня наукова школа (м. Переяслав-Хмельницький, липень 2003 р.)
3)        II Міжнародна наукова школа “DRERUPA – 2005” „Школи історіографії в країнах Східної Європи після 1991 р.: “класичні” джерела та нові методи аналізу (XVIXVII ст.)” (м. Париж, 12–24 вересня 2005 р.)
4)        Міжнародна наукова школа “Słowoobrazpolityka w Rzeczypospolitej Obojga Narodów” (м. Варшава, 1–12 червня 2009 р.)
Наукові стажування:
1)      Інститут історії Литви (м. Вільнюс, вересень 2006 р., листопад 2007 р.)
2)      Санкт-Петербурзький Інститут історії Російської академії наук (м. Санкт-Петербург, жовтень 2007 р.)
3)      Інститут інтердисциплінарних досліджень Варшавського університету (м. Варшава, вересень 2008 р., березень–квітень 2009 р.).
4)      Інститут історії Польської академії наук (м. Варшава, жовтень 2008 р.)
5)      Музей історії Польщі (м. Варшава, вересень–листопад 2008 р.)
6)      Німецький інститут історичний в Варшаві (м. Варшава, жовтень 2009 р.)
7)      Каса ім. Юзефа Мяновського (Фундація підтримки науки) (м. Варшава–Краків, червень–серпень 2010 р.)
8)      Інститут інтердисциплінарних досліджень Варшавського університету (м. Варшава, квітень 2011 р.).
9)      Інститут інтердисциплінарних досліджень Варшавського університету (м. Варшава, травень, липень 2012 р.).

Комментариев нет:

Отправить комментарий