суббота, 22 июня 2013 г.

І Міждисциплінарні гуманітарні читання


Інститут історії України НАН України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Інститут української мови НАН України
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Київський будинок учених НАН України
Клуб молодих учених та новаторів
ГО «Всеукраїнська спілка молодих учених та новаторів»

Інформаційне повідомлення

3 жовтня 2013 р. відбудуться
І Міждисциплінарні гуманітарні читання

Мета читань – започаткування циклу конференцій міждисциплінарного гуманітарного напряму з метою залучення та об’єднання творчих зусиль молодих дослідників-гуманітаріїв у комплексному вивченні сучасних процесів соціогуманітарного знання.
До роботи запрошуються молоді вчені-гуманітарії (студенти старших курсів ВНЗ, магістранти, аспіранти, здобувачі, молоді вчені – кандидати наук). Кращі доповіді будуть рекомендовані до друку у провідних фахових академічних виданнях.
Дата і місце проведення читань: 3 жовтня 2013 р. у приміщенні Київського будинку вчених НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 45-А).

Передусім запрошуються дослідники, які цікавляться наступними дисциплінами:
1.      Історія.
2.      Археологія.
3.      Археографія та джерелознавство.
4.      Етнографія та народознавство.
5.      Політологія та міжнародні відносини.
6.      Право.
7.      Філософія.
8.      Філологія.
Секції будуть формуватися за міждисциплінарним принципом, який дасть унікальну можливість зустрітися молодим ученим, які проводять дослідження в суміжних галузях гуманітаристики.
Заявки на участь у конференції подавати до 25 вересня 2013 р. на електронну адресу Оргкомітету: an_blan@mailru, 067 80 33 556 (Андрій Блануца, відповідальний секретар читань) із зазначенням даних:
1.      Прізвище, ім’я.
2.      Назва доповіді та анотація українською мовою до 500 знаків з пробілами.
3.      Місце роботи або навчання.
4.      Посада.
5.      Науковий ступінь.
6.      Секція, у рамках якої пропонується виступ.
7.      Науковий керівник (для учасників-студентів).
8.      Форма участі (очна, заочна).
9.      Телефон (моб.), е-mail.
10. Потреба в технічному забезпеченні доповіді (мультимедійний проектор)
Для забезпечення матеріально-технічних витрат (друк анотованої програми, кава-брейк, фуршет, канцелярський набір з логотипом конференції), пов’язаних з організацією конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 100 грн. для очних учасників та 150 грн. – для заочних учасників (оплата здійснюється шляхом перерахунку коштів на картковий рахунок Організаторів після отримання заявки).
Крім публікації кращих доповідей у провідних фахових академічних виданнях, за підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані в новому електронному виданні «Міждисциплінарні гуманітарні студії», яке з другого випуску стане фаховим.

З повагою – Оргкомітет

Комментариев нет:

Отправить комментарий